LV
Uz sākumu

Latgales ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija

Parādīt katalogu Buļļi ZZZ Kuiļi PASŪTĪŠANA, PIEGĀDE Piena paraugu savākšana
 
     

Buļļi


Melnraibie
Sarkanās šķirnes
Agrīnā pārbaude
Gaļas šķirnes
Genofonds
Latvijas brūnie
Nenovērtētie
Buļļu fotogalerija

Buļļu elektroniskais katalogs
2020
2021
2022
2023

 

 

ĀRKĀRTAS AKCIONĀRU SAPULCE 2023

Paziņojums
par akciju sabiedrības “LATGALES CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS
APSĒKLOŠANAS STACIJA” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrība “LATGALES CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA”, reģistrācijas Nr. 40003019851, juridiskā adrese: Latgales iela 5, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650 (turpmāk tekstā – Sabiedrība), informē, ka 2023.gada 11.oktobrī plkst. 11:00 Latgales ielā 5, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650, notiks Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulce. Balsot par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem iespējams arī attālināti – izmantojot tiešsaistes rīkus vai aizpildot un parakstot balsojuma veidlapu.

Sabiedrības kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 172 833.

Ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtībā ir iekļauti šādi jautājumi:

  1. Atskaite par Sabiedrības akcionāru reģistrācijas pārapstiprināšanas procesa pabeigšanu.
  2. Sabiedrības statūtu grozījumu izskatīšana.
  3. Padomes atsaukšana.
  4. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomei.

Informācija par balsošanu attālināti.

Katrs akcionārs, kurš vēlas balsot sapulcē attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, līdz 2023.gada 6.oktobrim (5 dienas iepriekš) var nosūtīt Sabiedrības valdei uz e-pasta adresi: info@latgales-cmas.lv pieprasījumu, kurā iekļaujama informācija par to, ka akcionārs vēlas sapulcē piedalīties, izmantojot video tiešsaisti vai izmantot balsošanas veidlapu.

Izvēloties balsot attālināti pirms sapulces, akcionārs uz akcionāru reģistrā saziņai norādīto e-pastu saņems balsojuma veidlapu. Šajā gadījumā nebūs iespējams balsot par padomes ievēlēšanu, jo padomes locekļu kandidāti, par kuriem akcionāri balsos sapulcē, tiks izvirzīti sapulces laikā.

Izvēloties piedalīties sapulcē tiešsaistē, uz akcionāru reģistrā saziņai norādīto e-pastu akcionārs saņems tiešsaistes saiti, caur kuru varēs piekļūt sapulcei sapulces norises dienā.

Lai piedalītos sapulcē attālināti – tiešsaistē, akcionāram nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu, kameru un mikrofonu. Reģistrējoties sapulcei, sapulces dienā akcionāram ir jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu.

Lai Sabiedrības akcionārs vai tā pilnvarotā persona varētu piedalīties akcionāru sapulcē un balsot, akcionāram vai tā pilnvarotajai personai līdz akcionāru sapulces sākumam jāreģistrējas sapulces dalībnieka reģistrā. Akcionāru reģistrēšanās gan klātienē, gan tiešsaistē sapulces dienā tiek veikta 2023.gada 11.oktobrī no plkst.10:30 līdz 10:55 sapulces norises vietā vai saitē, kuru akcionārs saņems e-pasta adresē.

Piedalīties Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē var akcionāri, kuri ir ierakstīti akcionāru reģistrā 2023.gada 8.oktobrī līdz dienas beigām.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāriem, akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība.

Papildus tam, akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiskā pilnvara.


Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmito daļu no sabiedrības pamatkapitāla (vismaz 8642 akcijas), ir tiesības ne vēlāk kā septiņas dienas pirms akcionāru sapulces iesniegt lēmumu projektus par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem, nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu un lēmumu projektus uz Sabiedrības e-pasta adresi: info@latgales-cmas.lv.

Ar sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projektiem akcionāri  un akcionāru pilnvarotie pārstāvji var iepazīties, kā arī bez maksas saņemt tos, akciju sabiedrības birojā Latgales ielā 5, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650, laikā no 2023.gada 18.septembra darba dienās no plkst. 09:00 līdz plkst. 16:00, iepriekš piesakoties pa tālr. 29451662 vai nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: info@latgales-cmas.lv, lēmuma projekti tiks nosūtīti uz akcionāra e-pasta adresi.

Sabiedrības valde

← Atpakaļ